Pz. W. 876 – północna flanka FF OWB

Kolejnym schronem północnego odcinaka FF OWB jest Pz. W. 876 położony na północ od Pz. W. 875 za drogą numer 24 łączącą Skwierzynę z Kostrzynem. Również ten obiekt to konstrukcja typu Regelbau B1-26, identyczna jak wcześniej opisywany Pz. W. 874 (szczegóły konstrukcyjne we wpisie dotyczącym obiektu Pz. W. 874). Zniszczenia dokonane przez materiały wybuchowe w tym obiekcie są jednak dużo większe, niż w podobnych konstrukcjach opisywanych wcześniej, poważnym uszkodzeniom uległy nawet ściany zewnętrzne obiektu, co może świadczyć o dużym przesacowaniu ilości materiałów wybuchowych potrzebnych do zniszczenia obiektu.

Schron Pz. W. 876 wraz z bliźniaczym, położonym około 700 metrów dalej na północ Pz. W. 877 zamykał linie obrony pomiędzy niżej położonym Pz. W. 875 a zespołem sześciu schronów wybudowanych w linii wałów Warty i wraz z nimi stanowił północną flankę FF OWB. Położenie obu schronów wymusiła rzeźba terenu. Oba wybudowano na szczytach sąsiadujących ze sobą wzgórz morenowych. Schrony połączone są ze sobą siecią transzei, a cała pozycja została dodatkowo wzmocniona stanowiskami typu Ringstand 58c. Jedno z takich stanowisk zlokalizowane w sąsiedztwie Pz. W. 877 a kolidujące z budowaną trasą S3 przeniesiono do muzeum w Pniewie. Rozmieszczenie schronów prezentują mapki zamieszczone w galerii poniżej. Mapki pochodzą z portalu Geoportal.

Pz. W. 876 - Ogólny widok przedstawiający rozmieszczenie schronów w terenie, zwraca uwagę wyraźny kształt działek fortecznych, u dołu widoczne skrzyżowanie Skwierzyna - Kostrzyn - Gorzów Wlkp. Źródło: Geoportal
Pz. W. 876 – Ogólny widok przedstawiający rozmieszczenie schronów w terenie, zwraca uwagę wyraźny kształt działek fortecznych, u dołu widoczne skrzyżowanie Skwierzyna – Kostrzyn – Gorzów Wlkp. Źródło: Geoportal
Pz. W. 876 - Bardziej szczegółowy widok na schron, wyraźnie widoczny zarys działki fortecznej, oraz położenie schronu w najwyższym punkcie wzgórza. Źródło: Geoportal
Pz. W. 876 – Bardziej szczegółowy widok na schron, wyraźnie widoczny zarys działki fortecznej, oraz położenie schronu w najwyższym punkcie wzgórza. Źródło: Geoportal
Pz. W. 876 - Zbliżenie na schron, zdjęta warstwa mapy topograficznej, aby uwidocznić sieć transzei. Źródło: Geoportal
Pz. W. 876 – Zbliżenie na schron, zdjęta warstwa mapy topograficznej, aby uwidocznić sieć transzei. Źródło: Geoportal

Pz. W. 873 – północna flanka FF OWB

Pz. W. 873 to kolejny schron typu Regelbau B1-26, który wraz z wcześniej opisywanym Pz. W. 874 wypełniał lukę pomiędzy Pz. W. 875 a grupą warowną Ludendorff. Fragment mapy poniżej pokazuje położenie obiektów 874 i 873 względem siebie. Strzałki przy obiektach wskazują kierunek ognia ze strzelnic obrony wejścia. Obiekty były oddalone od siebie o około 650m, tak więc wzajemnie kryły się ogniem MG umieszczonych w kopułach 35P8. Na mapie widoczna jest również sieć transzei łączących oba schrony, niewielkie zagłębienia w najbliższym sąsiedztwie obu schronów wskazują położenie stanowisk typu Ringstand 58c.

Pz. W. 873 znajdujący się na szczycie wzgórza morenowego i Pz. W. 874 w najwyższym punkcie doliny - Źródło: Geoportal
Pz. W. 873 znajdujący się na szczycie wzgórza morenowego i Pz. W. 874 w najwyższym punkcie doliny – Źródło: Geoportal

W przeciwieństwie do wcześniej opisywanego schronu, w Pz. W. 873 świetnie zachowała się elewacja wejściowa wraz z otworem strzelnicy obrony wejścia. Na elewacji doskonale zachowane czerpnie powietrza i otwory wentylacyjne przeznaczone dla ujścia zużytego powietrza ze schronu. Na elewacji widoczne jest również ujście przewodu kominowego, wraz z fragmentami samego komina służącego do odprowadzania dymu z pieca fortecznego WT-80 umieszczonego wewnątrz obiektu.

Dalej niestety nie jest już tak dobrze, wybuch wewnątrz schronu uniósł cały strop, który runął do wnętrza nie przytrzymywany zniszczonymi ścianami działowymi. Dość czytelny ogólny zarys obiektu, zwłaszcza część mieszcząca kopułę 35P8 i izbę strzelnicy obrony wejścia. W pomieszczeniu załogi na ścianie odgradzającej izbę od bloku wejściowego znaleźć można zachowany w niezłym stanie stelaż do mocowania prycz.

 

Pz. W. 874 – północna flanka FF OWB

Schron oznaczony jako Pz. W. 874 (oraz bliźniaczy, położony nieco niżej na południe Pz. W. 873) wypełniały lukę powstałą pomiędzy dużym Pz. W. 875 ryglującym skrzyżowanie Skwierzyna – Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski a eksperymentalną grupą warowną Ludendorff położoną nad brzegiem Obry.

Obiekt 874 to w istocie Regelbau B1-26 (198B9), konstrukcja zaprojektowana po załamaniu się koncepcji Frontu Ufortyfikowanego. Obiektów tego typu wzniesiono na OWB 23 sztuki, 21 w 1937 i 2 kolejne w 1938 roku. Pełna nazwa tego typu obiektu to Stand mit 6-Scharten-Panzerturm u. Gruppe (Schron bojowy z 6-strzelnicową kopułą pancerną dla km (35P8) z izbą dla 1 drużyny). Załogę schronu stanowiło 23 osoby, 10 osób załogi stałej i 13 osobowa drużyna wypadowa, dla której w sąsiedztwie schronu, wraz z siecią transzei wybudowano dwa stanowiska typu Ringstand 58c.

Pz. W. 874 R. Jurga, A. Kędryna, "Festungsfront Oder-Warthe-Bogen. Katalog", Wydawnictwo Donjon, 2000
Pz. W. 874 R. Jurga, A. Kędryna, „Festungsfront Oder-Warthe-Bogen. Katalog”, Wydawnictwo Donjon, 2000

Czytaj dalej „Pz. W. 874 – północna flanka FF OWB”