6P7

6P7 – Panzer-Schartenplatte für MG – płyta pancerna ze strzelnicą i przeziernikiem do prowadzenia obserwacji przedpola. Płyta wykonana była ze stali wysokostopowej, co oznacza, że zawartość składników stopowych jest wyższa niż 5%. Wprowadzenie składników stopowych do stali znacząco poprawia właściwości fizyczne stali. Chrom powoduje rozdrobnienie ziarna, podwyższa hartowność stali, mangan znacznie podwyższa wytrzymałość na rozciąganie, uderzenie i ścieranie, kobalt znacząco powiększa twardość, molibden zmniejsza kruchość. Wykonanie ze stali wysokostopowej pozwalało przypisać płycie określenie „pancernej”.

6P7 - Panzer Schartenplatte für MG „Pancerze niemieckie z lat 1934-1941. Atlas pancerzy” Marcin Dudek, Jerzy Sadowski
6P7 – Panzer Schartenplatte für MG „Pancerze niemieckie z lat 1934-1941. Atlas pancerzy” Marcin Dudek, Jerzy Sadowski

Płyta 6P7 Panzer-Schartenplatte opracowana w 1933 roku przez Wa.P.A 5 (Waffen-Prüf-Amt 5), miała wymiary 3800 (szerokość) x 3000 (wysokość) x 200 (grubość), waga 19 ton. Tak znaczna grubość klasyfikowała ją w odporności B. Otwór strzelnicy jest umiejscowiony centralnie w pionowej osi symetrii, krawędzie otworu są rozglifione umożliwiając prowadzenie ognia w sektorze 65° w płaszczyźnie poziomej. Od wewnątrz zamontowano prowadnice, w których poruszały się zasuwy otworu strzelnicy i przeziernika. Prowadnice zasuwy strzelnicy mocowane były na osiemnastu śrubach, natomiast prowadnice zasuwy przeziernika na dziesięciu śrubach o mniejszej średnicy. Ruch zasuwy przeziernika ograniczony był poprzez dwa kołki ustalające zamontowane przy krawędziach prowadnic w osi przeziernika, natomiast ruch zasuwy strzelnicy ograniczony był z lewej strony przez prowadnice przeziernika, z prawej przez kołek ustalający. Płynność ruchu zasuw uzyskano przez zastosowanie rolek.

Gazoszczelność pancerza umożliwiała uszczelka filcowa nasączona olejem. W przypadku przeziernika zasuwa dociskana była do uszczelki dwiema śrubami, z kolei zasuwa strzelnicy dociskana była za pomocą dwustronnego rygla.