Oderstellung, Doppel-MG-Schartenstand 702

Doppel-MG-Schartenstand 702 wybudowany w 1936 roku w odporności B1 na Pozycji Odrzańskiej (Oderstellung) nieopodal Cigacic, na drugim odcinku obronnym Sawade Volwark to dwusektorowy schron przystosowany do prowadzenia ognia czołowego. Osie obu strzelnic umiejscowiono względem siebie pod kątem 60°, co przy sektorze ostrzału pojedynczego sMG08 sięgającym 65° dawało łączne pole ostrzału równe 120°. Pole ostrzału obiektu 702 obejmuje obszar zakola Odry, która to w tym rejonie zmienia bieg z południkowego na równoleżnikowy.

Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 702, przybliżone sektory i zasięg ostrzału schronów w rejonie Cigacic
Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 702, przybliżone sektory i zasięg ostrzału schronów w rejonie Cigacic

Doppel-MG-Schartenstand 702 składał się z pięciu pomieszczeń, gazoszczelna śluza wejściowa (Gasschleuse), oddzielona od zewnątrz dwojgiem gazoszczelnych drzwi typu 14P7. W śluzie, po lewej stronie od wejścia znajdowało się wyjście awaryjne (Notausgang) umożliwiające opuszczenie schronu w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zasypania strefy wejścia do obiektu. Dostęp do wyjścia awaryjnego zabezpieczały drzwi typu 51P8.  W środkowej części śluzy znajdowało się wejście do izby załogi (Bereitschaftsraum). Od strony izby załogi, w ścianie oddzielającej śluzę, na wprost wejść znajdują się dwa otwory strzelnicze dla broni karabinowej i krótkiej. Strzelnice były zabezpieczone gazoszczelnymi zamknięciami typu 48P8. Po prawej stronie od wejścia do izby załogi znajdował się niewielki korytarzyk prowadzący do stanowiska umożliwiającego obronę strefy wejścia, pełniącego rolę wartowni (Wache). Również ta strzelnica osłonięta była płytą typu 48P8. Niewielka płyta przystosowana dla broni karabinowej i krótkiej, bardzo niskie położenie ponad powierzchnią ziemi otworu strzelniczego jak również obsypanie w pobliżu strefy wejścia, uniemożliwiały obronę głębokiego zapola w przypadku tego schronu. Zadanie obrony zapola powierzono położonemu niżej na południe obiektowi 697. Na wprost wejścia do izby załogi znajdują się drzwi prowadzące do obu izb bojowych schronu (MG Raum). Każda izba bojowa oddzielona była dwojgiem drzwi, dwudzielne typu 16P7 od strony izby bojowej i gazoszczelne od strony izby załogi, przy czym lewa izba bojowa oddzielona była drzwiami typu 19P7 natomiast prawa izba oddzielona była drzwiami przesuwnymi typu 26P8.

Oderstellung, Doppel-MG-Schartenstand 711, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl, Pozycja Odry Rejon Cigacic, Międzyrzecz 2007
Oderstellung, Doppel-MG-Schartenstand 711, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl, Pozycja Odry Rejon Cigacic, Międzyrzecz 2007

Obie izby bojowe osłaniały płyty stalowe typu 7P7, za którymi na lawetach fortecznych (Schartenlafette) znajdowały się ciężkie karabiny maszynowe sMG08. Izby bojowe wyposażone były w ręczne filtrowentylatory typu HES 1.2 (Heeres-Einheits-Schutzlüfter) w celu zapewnienia dla załóg odpowiedniej ilości świeżego powietrza w czasie prowadzenia działań bojowych, jak również ochrony przeciwgazowej. Komunikacja z izbą załogi możliwa była za pomocą rur głosowych, natomiast oświetlenie zapewniały lampy naftowe lub karbidowe. W pomieszczeniach bojowych, jak i w pozostałych izbach znajdują się nisze na lampy (Lichtnische).

Na chwilę obecną obiekt 702 jest w doskonałym stanie, znajduje się pod opieką pasjonatów. Niestety nie zachowały się żadne zewnętrzne ślady struktury pozycji, transzeje i pozycje polowe są zasypane z uwagi na działalność rolniczą i nie ma po nich najmniejszego śladu, nie widać ich nawet na mapach LIDAR, jednakże dla chcącego nic trudnego. W zbiorach Herder – Institut można znaleźć zdjęcie lotnicze z dnia 3 lutego 1945 przedstawiające interesujący nas obszar, zdjęcie dostępne tutaj.


  1. K. Motyl, Pozycja Odry Rejon Cigacic, Międzyrzecz 2007
  2. T. Andrzejewski, K. Motyl, Pozycja Środkowej Odry 1928 – 1945 odcinek Nowa Sól, Nowa Sól 2001

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *