Oderstellung, Doppel-MG-Schartenstand 702

Doppel-MG-Schartenstand 702 wybudowany w 1936 roku w odporności B1 na Pozycji Odrzańskiej (Oderstellung) nieopodal Cigacic, na drugim odcinku obronnym Sawade Volwark to dwusektorowy schron przystosowany do prowadzenia ognia czołowego. Osie obu strzelnic umiejscowiono względem siebie pod kątem 60°, co przy sektorze ostrzału pojedynczego sMG08 sięgającym 65° dawało łączne pole ostrzału równe 120°. Pole ostrzału obiektu 702 obejmuje obszar zakola Odry, która to w tym rejonie zmienia bieg z południkowego na równoleżnikowy.

Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 702, przybliżone sektory i zasięg ostrzału schronów w rejonie Cigacic
Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 702, przybliżone sektory i zasięg ostrzału schronów w rejonie Cigacic

Czytaj dalej „Oderstellung, Doppel-MG-Schartenstand 702”

Oderstellung, Doppel-MG-Schartenstand 708

Doppel-MG-Schartenstand 708 wybudowany na Pozycji Odry (Oderstellung) to schron bojowy dla dwóch km położony na wschód od omawianego wcześniej  Doppel-MG-Schartenstand 711. Jest to również schron dwusektorowy do ognia bocznego, który swoim ogniem, z jednej strony flankował obiekt 711, z drugiej sektor ognia pokrywał południowy brzeg Odry na wschód od mostu w Cigacicach (Tschicherzig). Schemat schronu jest bardzo podobny do tego, jaki omawiałem w przypadku schronu 711. W obiekcie znajdowała się śluza gazoszczelna, śluza pośrednia i dwie izby bojowe chronione przez płyty nieujęte w Panzer Atlasie 1, o wymiarach 2400 mm x 1800 mm x 80 mm. Wejście do obiektu zabezpieczały gazoszczelne drzwi dwudzielne.

Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 708, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl, Pozycja Odry Rejon Cigacic, Międzyrzecz 2007
Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 708, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl, Pozycja Odry Rejon Cigacic, Międzyrzecz 2007
Akwarela autorstwa Roberta Jurgi przedstawiająca wnętrze obiektu Doppel-MG-Schartenstand 708
Akwarela autorstwa Roberta Jurgi przedstawiająca wnętrze obiektu Doppel-MG-Schartenstand 708

Niewiele materiałów można znaleźć w Internecie czy źródłach pisanych na temat schronu Doppel-MG-Schartenstand 708 wybudowanego na Pozycji Odry. Te materiały, które istnieją sugerują 1932 rok jako datę powstania obiektu. Pewne przesłanki jednak, jak grubość płyty i zastosowane drzwi dwudzielne jako wejście główne do schronu, które są rozwiązaniem starszym niż te, które znajdujemy na obiekcie 711, mogą oznaczać, że obiekt wybudowano już w 1930 lub 1931 roku. W tych samych materiałach znajdujemy również informację, że obiekt był maskowany na obiekt gospodarczy, w tym przypadku także pojawiają się wątpliwości. Ten sposób maskowania, spotykany dość często na różnych liniach obronnych wybudowanych w Polsce do 1939 roku, charakteryzuje się zastosowaniem drewnianych listew lub wsporników „wtopionych” w zewnętrzną warstwę ścian schronu. W tym przypadku takich listew nie znajdujemy, wyraźnie widoczne są za to haki do mocowania siatki maskującej.

Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 708, przybliżone sektory i zasięg ostrzału, zaznaczone są również trzy schrony bierne położone w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego schronu
Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 708, przybliżone sektory i zasięg ostrzału, zaznaczone są również trzy schrony bierne położone w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego schronu

Wnętrze izb bojowych jest bardzo podobne do tych z obiektu 711, przy płycie wylany jest żelbetonowy blok w kształcie litery „T”, gdzie pod strzelnicą znajdowała się laweta dla MG08. Sposób mocowania płyty chroniącej MG08 jest analogiczny do wcześniej omawianego schronu, dwie spośród czterech górnych kotew, związane są bezpośrednio z konstrukcją stropodachu za pomocą śrub, kolejne dwie kotwy zatopione są w ścianach obiektu.

Oderstellung, Doppel-MG-Schartenstand 711

Doppel-MG-Schartenstand 711 to jeden z pierwszych schronów wybudowanych na Pozycji Odrzańskiej (Oderstellung). Obiekt powstał najprawdopodobniej w 1932 roku pierwotnie oznaczony sygnaturą T.3 [VII/34] (T – nazwa odcinka, tutaj Tschicherzig, 3 – numer obiektu względem odcinka, VII – numer grupy fortecznej, 34 – numer obiektu względem grupy) charakteryzował się wyjątkowo prostą konstrukcją i niewielką powierzchnią. Na schron składały się cztery pomieszczenia:

  1. Gazoszczelna śluza wejściowa (Gasschleuse), oddzielona od zewnątrz gazoszczelnymi drzwiami starego typu Schwere Flußstahltüren einteilig mit Mannloch, a od wewnątrz gazoszczelnymi drzwiami dwudzielnymi. Wewnątrz śluzy znajdowały się narzędzia saperskie, pojemnik na wodę.
  2. Śluza wewnętrzna, pośrednia (Schleuse), pełniła ona jednocześnie rolę wewnętrznej śluzy gazoszczelnej i korytarza komunikacyjnego prowadzącego do obu izb bojowych.
  3. Dwie niewielkie izby bojowe (MG Raum) o powierzchni niespełna 3,5 m² pełniły jednocześnie rolę izby załogi. Izba bojowa od korytarza oddzielona była również drzwiami dwudzielnymi. W pomieszczeniu pomniejszonym jeszcze żelbetową podstawą w kształcie litery „T” pod MG08, znajdował się piec forteczny (każda izba miała swój), na ścianie obu izb znajdował się także telefon polowy, kabel telefoniczny wprowadzono do obiektu z prawej strony wejścia poprzez charakterystyczną nadlewkę betonową. Zapas amunicji dla MG w ilości 3000 sztuk umieszczono wewnątrz stolika fortecznego (podstawowa jednostka ogniowa, którą można było zwiększyć rozmieszczając w pomieszczeniu dodatkowe skrzynki amunicyjne).
Oderstellung, Doppel-MG-Schartenstand 711, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl, Pozycja Odry Rejon Cigacic, Międzyrzecz 2007
Oderstellung, Doppel-MG-Schartenstand 711, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl, Pozycja Odry Rejon Cigacic, Międzyrzecz 2007

Czytaj dalej „Oderstellung, Doppel-MG-Schartenstand 711”

Oderstellung, Unterstand 710, 703

Na Pozycji Odry (Oderstellung) rozbudowywanej od 1928 roku w pierwszej kolejności powstawały schrony bojowe w najbardziej strategicznych miejscach, to znaczy w bezpośrednim sąsiedztwie przepraw mostowych i promowych przez Odrę. Zakładano, że schrony bierne przeznaczone dla wojsk polowych oraz amunicji miały zostać wzniesione dopiero w trakcie mobilizacji na zapolu w odległości minimum 500 metrów od głównej linii.

Właściwe schrony bierne gwarantujące odpowiednią ochronę i komfort powstały w rejonie Cigacic w latach 1934/35. Właśnie tego typu obiekty chciałbym przybliżyć w tym wpisie. Unterstand 710 wybudowany został na pozycji ryglowej, łączącej południkowo pozycję główną z pozycją tyłową w rejonie Cigacic (Tschicherzig), z kolei Unterstand 703 to schron bierny wybudowany na pozycji głównej opartej bezpośrednio o brzeg rzeki. Oba schrony wykonano według tego samego projektu.

Oderstellung, Unterstand 710, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl
Oderstellung, Unterstand 710, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl, Pozycja Odry Rejon Cigacic, Międzyrzecz 2007 [1]
Czytaj dalej „Oderstellung, Unterstand 710, 703”