Oderstellung, Doppel-MG-Schartenstand 708

Doppel-MG-Schartenstand 708 wybudowany na Pozycji Odry (Oderstellung) to schron bojowy dla dwóch km położony na wschód od omawianego wcześniej  Doppel-MG-Schartenstand 711. Jest to również schron dwusektorowy do ognia bocznego, który swoim ogniem, z jednej strony flankował obiekt 711, z drugiej sektor ognia pokrywał południowy brzeg Odry na wschód od mostu w Cigacicach (Tschicherzig). Schemat schronu jest bardzo podobny do tego, jaki omawiałem w przypadku schronu 711. W obiekcie znajdowała się śluza gazoszczelna, śluza pośrednia i dwie izby bojowe chronione przez płyty nieujęte w Panzer Atlasie 1, o wymiarach 2400 mm x 1800 mm x 80 mm. Wejście do obiektu zabezpieczały gazoszczelne drzwi dwudzielne.

Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 708, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl, Pozycja Odry Rejon Cigacic, Międzyrzecz 2007
Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 708, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl, Pozycja Odry Rejon Cigacic, Międzyrzecz 2007
Akwarela autorstwa Roberta Jurgi przedstawiająca wnętrze obiektu Doppel-MG-Schartenstand 708
Akwarela autorstwa Roberta Jurgi przedstawiająca wnętrze obiektu Doppel-MG-Schartenstand 708

Niewiele materiałów można znaleźć w Internecie czy źródłach pisanych na temat schronu Doppel-MG-Schartenstand 708 wybudowanego na Pozycji Odry. Te materiały, które istnieją sugerują 1932 rok jako datę powstania obiektu. Pewne przesłanki jednak, jak grubość płyty i zastosowane drzwi dwudzielne jako wejście główne do schronu, które są rozwiązaniem starszym niż te, które znajdujemy na obiekcie 711, mogą oznaczać, że obiekt wybudowano już w 1930 lub 1931 roku. W tych samych materiałach znajdujemy również informację, że obiekt był maskowany na obiekt gospodarczy, w tym przypadku także pojawiają się wątpliwości. Ten sposób maskowania, spotykany dość często na różnych liniach obronnych wybudowanych w Polsce do 1939 roku, charakteryzuje się zastosowaniem drewnianych listew lub wsporników „wtopionych” w zewnętrzną warstwę ścian schronu. W tym przypadku takich listew nie znajdujemy, wyraźnie widoczne są za to haki do mocowania siatki maskującej.

Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 708, przybliżone sektory i zasięg ostrzału, zaznaczone są również trzy schrony bierne położone w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego schronu
Oderstellung, Doppel- MG-Schartenstand 708, przybliżone sektory i zasięg ostrzału, zaznaczone są również trzy schrony bierne położone w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego schronu

Wnętrze izb bojowych jest bardzo podobne do tych z obiektu 711, przy płycie wylany jest żelbetonowy blok w kształcie litery „T”, gdzie pod strzelnicą znajdowała się laweta dla MG08. Sposób mocowania płyty chroniącej MG08 jest analogiczny do wcześniej omawianego schronu, dwie spośród czterech górnych kotew, związane są bezpośrednio z konstrukcją stropodachu za pomocą śrub, kolejne dwie kotwy zatopione są w ścianach obiektu.