Biblioteka

Odnośniki do publikacji w wolnym dostępie, traktujących o fortyfikacjach w Polsce.

Pozycja Pomorska (Pommernstellung)
 • S. Szczepański, Wał Pomorski, Studia i Materiały do Historii Wojskowości T. XII Cz. 1, s. 323, Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa, 1966
  Link do pobrania materiałów
 • D. Pstuś, Pozycja Pomorska ­ odcinek „Pilowmühle”. Przyczynek do dyskusji na temat rozwoju konstrukcji niemieckich obiektów bojowych do roku 1936, Poszukiwania nr 2, s. 67, 2009
  Link do pobrania materiałów
 • D. Pstuś, Pozycja Pomorska – odcinek „Pilowmühle”. Przyczynek do dyskusji na temat rozwoju konstrukcji niemieckich obiektów bojowych do roku 1936 – uzupełnienie, Poszukiwania nr 3, s. 55, 2009
  Link do pobrania materiałów
 • K. Michalak, J. Wajda, Fortyfikacje Drezdenka. Schrony Wału Pomorskiego na tle rozwoju drezdeneckich fortyfikacji, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 17, s. 127-138, 2010
  Link do pobrania materiałów
 • K. Michalak, J. Wajda, Fortyfikacje Pozycji Pomorskiej jako walor kulturowy Drawieńskiego Parku Narodowego, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 18, s. 131-150, 2011
  Link do pobrania materiałów
 • G. Urbanek, K. Michalak, Most w Starym Osiecznie i przepust w Zdroisku jako przykłady blokad przeciwtransportowych III Rzeszy, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 18, s. 119-129, 2011
  Link do pobrania materiałów
Pozycja Środkowej Odry (Oderstellung)
 • T. Andrzejewski, K. Motyl, Pozycja Środkowej Odry 1928 – 1945. Odcinek Nowa Sól, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Nowa Sól 2001
  Link do pobrania materiałów
 • T. Andrzejewski (red.), Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat nowosolski, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Nowa Sól 2003
  Link do pobrania materiałów
 • K. Motyl, Skanseny fortyfikacyjne Środkowego Nadodrza jako unikalna forma ekspozycji, Rocznik Lubuski T. 31 cz. 1, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005
  Link do pobrania materiałów
 • K. Motyl, Przełamanie „Oderstellung” w rejonie Cigacic, Studia Zielonogórskie T.XII, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2006
  Link do pobrania materiałów
 • Evropská stálá opevnéní, Oderstellung 1928 – 1939, http://www.opevneni.wz.cz (dostęp: 13-01-2018)
  Link do pobrania materiałów
Międzyrzecki Rejon Umocniony (Festungsfront im Oder-Warthe Bogen)
 • M. Trubas, Ekonomiczne, polityczne i militarne znaczenie bramy lubuskiej, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 11, s. 99-109, 2004
  Link do pobrania materiałów
 • R. M. Jurga, A. M. Kędryna Front forteczny łuku Odry i Warty, Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie, Zeszyty naukowe nr. 6, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., s. 7-25, 2006
  Link do pobrania materiałów
 • G. Urbanek, Międzyrzeckie fortyfikacje zabytkiem, Spotkania z Zabytkami nr 1-2/2012,
  Link do materiałów
 • M. Hudak, U. Kołodziejczyk, M. Maciąg, Zmiany stosunków wodnych w zlewni rzeki Ołobok, Zeszyty Naukowe nr 163, Uniwersytet Zielonogórski, 2016
  Link do pobrania materiałów