Pz. W. 876 – północna flanka FF OWB

Kolejnym schronem północnego odcinaka FF OWB jest Pz. W. 876 położony na północ od Pz. W. 875 za drogą numer 24 łączącą Skwierzynę z Kostrzynem. Również ten obiekt to konstrukcja typu Regelbau B1-26, identyczna jak wcześniej opisywany Pz. W. 874 (szczegóły konstrukcyjne we wpisie dotyczącym obiektu Pz. W. 874). Zniszczenia dokonane przez materiały wybuchowe w tym obiekcie są jednak dużo większe, niż w podobnych konstrukcjach opisywanych wcześniej, poważnym uszkodzeniom uległy nawet ściany zewnętrzne obiektu, co może świadczyć o dużym przesacowaniu ilości materiałów wybuchowych potrzebnych do zniszczenia obiektu.

Schron Pz. W. 876 wraz z bliźniaczym, położonym około 700 metrów dalej na północ Pz. W. 877 zamykał linie obrony pomiędzy niżej położonym Pz. W. 875 a zespołem sześciu schronów wybudowanych w linii wałów Warty i wraz z nimi stanowił północną flankę FF OWB. Położenie obu schronów wymusiła rzeźba terenu. Oba wybudowano na szczytach sąsiadujących ze sobą wzgórz morenowych. Schrony połączone są ze sobą siecią transzei, a cała pozycja została dodatkowo wzmocniona stanowiskami typu Ringstand 58c. Jedno z takich stanowisk zlokalizowane w sąsiedztwie Pz. W. 877 a kolidujące z budowaną trasą S3 przeniesiono do muzeum w Pniewie. Rozmieszczenie schronów prezentują mapki zamieszczone w galerii poniżej. Mapki pochodzą z portalu Geoportal.

Pz. W. 876 - Ogólny widok przedstawiający rozmieszczenie schronów w terenie, zwraca uwagę wyraźny kształt działek fortecznych, u dołu widoczne skrzyżowanie Skwierzyna - Kostrzyn - Gorzów Wlkp. Źródło: Geoportal
Pz. W. 876 – Ogólny widok przedstawiający rozmieszczenie schronów w terenie, zwraca uwagę wyraźny kształt działek fortecznych, u dołu widoczne skrzyżowanie Skwierzyna – Kostrzyn – Gorzów Wlkp. Źródło: Geoportal
Pz. W. 876 - Bardziej szczegółowy widok na schron, wyraźnie widoczny zarys działki fortecznej, oraz położenie schronu w najwyższym punkcie wzgórza. Źródło: Geoportal
Pz. W. 876 – Bardziej szczegółowy widok na schron, wyraźnie widoczny zarys działki fortecznej, oraz położenie schronu w najwyższym punkcie wzgórza. Źródło: Geoportal
Pz. W. 876 - Zbliżenie na schron, zdjęta warstwa mapy topograficznej, aby uwidocznić sieć transzei. Źródło: Geoportal
Pz. W. 876 – Zbliżenie na schron, zdjęta warstwa mapy topograficznej, aby uwidocznić sieć transzei. Źródło: Geoportal