Pz. W. 873 – północna flanka FF OWB

Pz. W. 873 to kolejny schron typu Regelbau B1-26, który wraz z wcześniej opisywanym Pz. W. 874 wypełniał lukę pomiędzy Pz. W. 875 a grupą warowną Ludendorff. Fragment mapy poniżej pokazuje położenie obiektów 874 i 873 względem siebie. Strzałki przy obiektach wskazują kierunek ognia ze strzelnic obrony wejścia. Obiekty były oddalone od siebie o około 650m, tak więc wzajemnie kryły się ogniem MG umieszczonych w kopułach 35P8. Na mapie widoczna jest również sieć transzei łączących oba schrony, niewielkie zagłębienia w najbliższym sąsiedztwie obu schronów wskazują położenie stanowisk typu Ringstand 58c.

Pz. W. 873 znajdujący się na szczycie wzgórza morenowego i Pz. W. 874 w najwyższym punkcie doliny - Źródło: Geoportal
Pz. W. 873 znajdujący się na szczycie wzgórza morenowego i Pz. W. 874 w najwyższym punkcie doliny – Źródło: Geoportal

W przeciwieństwie do wcześniej opisywanego schronu, w Pz. W. 873 świetnie zachowała się elewacja wejściowa wraz z otworem strzelnicy obrony wejścia. Na elewacji doskonale zachowane czerpnie powietrza i otwory wentylacyjne przeznaczone dla ujścia zużytego powietrza ze schronu. Na elewacji widoczne jest również ujście przewodu kominowego, wraz z fragmentami samego komina służącego do odprowadzania dymu z pieca fortecznego WT-80 umieszczonego wewnątrz obiektu.

Dalej niestety nie jest już tak dobrze, wybuch wewnątrz schronu uniósł cały strop, który runął do wnętrza nie przytrzymywany zniszczonymi ścianami działowymi. Dość czytelny ogólny zarys obiektu, zwłaszcza część mieszcząca kopułę 35P8 i izbę strzelnicy obrony wejścia. W pomieszczeniu załogi na ścianie odgradzającej izbę od bloku wejściowego znaleźć można zachowany w niezłym stanie stelaż do mocowania prycz.