Oderstellung, Stand 771

Obiekt numer 771 (Stand 771) to niewielkie stanowisko z pojedyńczą izbą bojową za płytą stalową 7P7 i kopułą dla obserwatora piechoty 9P7 (Kleinstglocke für Infanterie Beobachtung). Obiekt typu B1-3, schron bojowy dla km z kopułą obserwacyjną i izbą pogotowia (MG-Schartenstand mit Kleinglocke) wybudowano w linii wału przeciwpowodziowego Odry. Stand 771 położony jest w odległości około 300 metrów od wcześniej opisywanego obiektu numer 770, na mapce poniżej przedstawiono położenie obu schronów i przybliżone sektory ostrzału, wyraźnie widać wzajemne powiązanie. Załogę schronu stanowiło 7 osób. Ze względu na niewielkie pomieszczenie wydzielone z izby pogotowia przyjmuje się, że jest to schron dowodzenia odcinka Czerwieńsk (Rothenburg).

Oderstellung, schrony 770 i 771, na mapie zaznaczone są przybliżone sektory i zasięg ostrzału, wyraźnie widoczne wzajemne powiązanie
Oderstellung, schrony 770 i 771, na mapie zaznaczone są przybliżone sektory i zasięg ostrzału, wyraźnie widoczne wzajemne powiązanie

Czytaj dalej „Oderstellung, Stand 771”

Oderstellung, Stand 770

Pierwsze fortyfikacje na Pozycji Odrzańskiej (Oderstellung) powstały w 1928 roku (pomijam tu żelbetowe schrony wybudowane w latach 1925-26 w rejonie Głogowa i Zaboru). Rozbudowa linii trwała z przerwami do 1939 roku. Pierwsze schrony z pierwszego etapu budowy to stosunkowo proste konstrukcje z niewielkimi izbami bojowymi, jedną lub dwiema w zależności od typu schronu, oraz śluzą gazoszczelną. Z czasem konstrukcje schronów ewoluowały w coraz bardziej skomplikowane formy, wyposażone w układy wentylacji, komunikacji i łączności, ogrzewania i odwodnienia.

Oderstellung, Stand 770, położenie i przyblizony sektor ostrzału
Oderstellung, Stand 770, położenie i przybliżony sektor ostrzału

Czytaj dalej „Oderstellung, Stand 770”