Oderstellung, Stand 770

Pierwsze fortyfikacje na Pozycji Odrzańskiej (Oderstellung) powstały w 1928 roku (pomijam tu żelbetowe schrony wybudowane w latach 1925-26 w rejonie Głogowa i Zaboru). Rozbudowa linii trwała z przerwami do 1939 roku. Pierwsze schrony z pierwszego etapu budowy to stosunkowo proste konstrukcje z niewielkimi izbami bojowymi, jedną lub dwiema w zależności od typu schronu, oraz śluzą gazoszczelną. Z czasem konstrukcje schronów ewoluowały w coraz bardziej skomplikowane formy, wyposażone w układy wentylacji, komunikacji i łączności, ogrzewania i odwodnienia.

Oderstellung, Stand 770, położenie i przyblizony sektor ostrzału
Oderstellung, Stand 770, położenie i przybliżony sektor ostrzału

Czytaj dalej „Oderstellung, Stand 770”