Oderstellung, Stand 771

Obiekt numer 771 (Stand 771) to niewielkie stanowisko z pojedyńczą izbą bojową za płytą stalową 7P7 i kopułą dla obserwatora piechoty 9P7 (Kleinstglocke für Infanterie Beobachtung). Obiekt typu B1-3, schron bojowy dla km z kopułą obserwacyjną i izbą pogotowia (MG-Schartenstand mit Kleinglocke) wybudowano w linii wału przeciwpowodziowego Odry. Stand 771 położony jest w odległości około 300 metrów od wcześniej opisywanego obiektu numer 770, na mapce poniżej przedstawiono położenie obu schronów i przybliżone sektory ostrzału, wyraźnie widać wzajemne powiązanie. Załogę schronu stanowiło 7 osób. Ze względu na niewielkie pomieszczenie wydzielone z izby pogotowia przyjmuje się, że jest to schron dowodzenia odcinka Czerwieńsk (Rothenburg).

Oderstellung, schrony 770 i 771, na mapie zaznaczone są przybliżone sektory i zasięg ostrzału, wyraźnie widoczne wzajemne powiązanie
Oderstellung, schrony 770 i 771, na mapie zaznaczone są przybliżone sektory i zasięg ostrzału, wyraźnie widoczne wzajemne powiązanie

Obiekt numer 771 posiadał jedno wejście. Drzwi 14P7 (Stahltür) prowadziły do niewielkiego pomieszczenie pełniącego funkcję śluzy gazowej, na wprost drzwi wejściowych znajdowało się wyjście zapasowe. Za pomieszczeniem śluzy gazowej znajdowała się izba załogi. W izbie załogi wydzielono dla oficera niewielkie pomieszczenie znajdujące się na przeciwległej do wejścia ścianie. Po lewej stronie, patrząc od strony śluzy gazowej, znajdował się węzeł łączności z przyłączem telefonicznym i rurą głosową prowadzącą do pomieszczenie obserwatora. W izbie załogi znajdowało się również zamknięcie strzelnicy 48P8, przez którą można było prowadzić ogień flankujący wejście do obiektu. Dalej za izbą załogi znajdowała się kolejna śluza, pełniąca również rolę magazynu amunicji i mająca połączenie z niewielką izbą bojową za płytą 7P7 i pomieszczeniem obserwatora piechoty chronionego kopułą 9P7. Pomieszczenie obserwatora było połączone rurą głosową z izbą bojową.

Oderstellung, Stand 771, rzut obiektu. Rysunek: Jacek Malinowski, Bogdan Pielka
Oderstellung, Stand 771, rzut obiektu. Rysunek: Jacek Malinowski, Bogdan Pielka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *