Most K622

Most K622 to wysunięty najdalej na południe obiekt FF OWB (MRU). Dalej jest już Oderstellung. Jakiś czas temu pisałem o północnym skraju Frontu Ufortyfikowanego, teraz słów kilka o jego południowym skraju. Most K622 przecina rzekę Ołobok tworząc przeprawę drogową pomiędzy Nietkowicami a Bródkami, łącząc położone na zachód od mostu Krosno Odrzańskie, z położonym na wschodzie Sulechowem. Most wraz z zintegrowanym jazem powstał w latach 1938-39 i jako jedyny został dodatkowo wyposażony w izby bojowe, jedna od strony kanału 621, druga od strony kanału 623, obie wyposażone w płyty pancerne 422P01.

Czytaj dalej „Most K622”