Most K622

Most K622 to wysunięty najdalej na południe obiekt FF OWB (MRU). Dalej jest już Oderstellung. Jakiś czas temu pisałem o północnym skraju Frontu Ufortyfikowanego, teraz słów kilka o jego południowym skraju. Most K622 przecina rzekę Ołobok tworząc przeprawę drogową pomiędzy Nietkowicami a Bródkami, łącząc położone na zachód od mostu Krosno Odrzańskie, z położonym na wschodzie Sulechowem. Most wraz z zintegrowanym jazem powstał w latach 1938-39 i jako jedyny został dodatkowo wyposażony w izby bojowe, jedna od strony kanału 621, druga od strony kanału 623, obie wyposażone w płyty pancerne 422P01.

Most K622 pomimo wyróżniających go izb bojowych i innych szczegółów został wybudowany według typowego projektu i wyposażony w typowe elementy konstrukcyjne. Działanie mostu jest analogiczne do pozostałych tego typu konstrukcji, a zasada działania zawiera się w nazwie mostu – niem. Kiprollbrücke – będącym zlepkiem trzech słów, kippen – przechylać, Rolle – toczyć, Brücke – most, czyli most przechylno (lub uchylno) przesuwny. Poniżej rysunek panów Marcina Dudka i Jerzego Sadowskiego zaczerpnięty z Fortecy (nr. 10) i przedstawiające kolejne fazy pracy mostu K622.

Schemat ilustrujący fazy ruchu przęsła mostu przesuwnego K622 - M. Dudek, J. Sadowski, 2002, Forteca Rok III, (10)
Schemat ilustrujący fazy ruchu przęsła mostu przesuwnego K622 – M. Dudek, J. Sadowski, 2002, Forteca Rok III, (10)

A – przęsło znajduje się w pozycji alarmowej, to znaczy jest odryglowane i spoczywa na rolkach, w normalnych warunkach przęsło jest zaryglowane i nie ma możliwości „schowania mostu”. B – przęsło po odryglowaniu wózków podpór i zwolnieniu hamulców windy rozpoczyna przechył do pozycji, w której rozpocznie się zjazd. C – przęsło „schowało” się do wnętrza komory przęsła.
Powrót do pozycji wyjściowej następuje po zwinięciu liny za pomocą windy wyciągowej napędzanej ręcznie, korbami w maszynowni, lub za pomocą swego rodzaju kieratu montowanego w przeznaczonym do tego gnieździe na stropie maszynowni.

Most K622 - J. Sadowski, 2002, Forteca Rok III, (10)
Most K622 – J. Sadowski, 2002, Forteca Rok III, (10)

Most K622 wraz z wiodącą przez most drogą osłaniane były z położonego nieopodal schronu MG-Schartenstand und Pak-Unterstand  587 (501 z czasów Linii Niesłysz – Obra). Schron był obiektem dwukondygnacyjnym, dolna kondygnacja wymurowana z cegły pełniła funkcje socjalne, górna wylana z betonu (ściany  i strop grubości 60 cm – odporność C) pełniła funkcje bojowe, znajdował się tam również garaż dla działa p-panc PaK 37mm. Obiekt został zupełnie zniszczony i do dnia dzisiejszego zachowało się niewiele.

Pz.W. 587 (501) - R. Jurga, A. Kędryna, "Festungsfront Oder-Warthe_Bogen. Katalog", Wydawnictwo Donjon, 2000
Pz.W. 587 (501) – R. Jurga, A. Kędryna, „Festungsfront Oder-Warthe_Bogen. Katalog”, Wydawnictwo Donjon, 2000

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *