Po wschodniej stronie Drawy

Przebieg pozycji Pommernstellung nad Drawą, był dla mnie jasny do końca zeszłego roku, wszystkie schrony od Noteci do Starego Osieczna znajdują się po zachodniej stronie Drawy i jest to oczywista oczywistość. W zeszłym roku okazało się jednak, że tak nie jest, Drawa nieco powyżej miejsca, gdzie wpada do niej Szczuczna, ostrym łukiem wcina się w kierunku zachodnim. Na cięciwie tego łuku wybudowano trzy schrony wraz z siecią transzei. Miały one za zadanie skrócić linię obrony i zabezpieczyć pozycję po zachodniej stronie Drawy przed niespodziewanym atakiem, mogącym oskrzydlić pozycje w górnej i dolnej części łuku Drawy.

Struktura pozycji, okręgami zaznaczono pozycję schronów
Struktura pozycji, czerwonymi kręgami zaznaczono pozycję schronów
Zbliżenie na strukturę pozycji
Zbliżenie przedstawiające strukturę pozycji, czerwonymi kręgami zaznaczono pozycję schronów.

Wspomniany fragment Pommernstellung powstał w 1937 roku i składał się z trzech schronów, dwóch MG-Schartenstand mit Gruppe typu C-2 i jednego MG-Schartenstand typu C – 1, wszystkie w ostrzałoodporności C. Rodzaj schronów i ich ilość pozwala na oszacowanie ilości ludzi rozlokowanych na pozycji, z obliczeń wynika, że do obrony odcinka długości około 300 metrów przewidziano 41 żołnierzy co świadczy, że pozycja miała niebagatelne znaczenie (dla porównania, schrony po zachodniej stronie Drawy rozlokowano co około 300 – 400 metrów, zwykle typu B1-1, załoga 5 osób).

Wszystkie schrony zostały wysadzone, nie zachowały się żadne pancerze, napisy eksploatacyjne, nie mówiąc o wyposażeniu. Bryły schronów są zachowane, ale układ pomieszczeń jest już zupełnie nieczytelny. Na północnym krańcu pozycji znajduje się jeden MG-Schartenstand mit Gruppe typu C-2, schron dla załogi składającej się z 18 osób, podstawowym środkiem ogniowym był MG 08 lub MG 34 za płytą 10P7. Kolejny schron idąc w kierunku południowym to również C-2.

Oryginalny rysunek przedstawiający schron typu C-2
Oryginalny rysunek przedstawiający rzut schronu typu C-2, wraz z oznaczeniem zastosowanych pancerzy

Pierwszy, patrząc od północy schron typu C-2

Kolejny schron typu C-2

Ostatnim schronem na pozycji, położony na zboczu wzniesienia, to niewielki schron MG-Schartenstand typu C-1.

Oryginalny rysunek przedstawiający schron typu C-1
Oryginalny rysunek przedstawiający schron typu C-1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *