Schron bojowy z otwartym stanowiskiem obserwacyjnym

Drugi etap budowy umocnień Pozycji Pomorskiej, który rozpoczął się w 1934 roku to okres najintensywniejszych prac, w szczególności na odcinkach znajdujących się na terenie dzisiejszego Drawieńskiego Parku Narodowego. W pasie długości blisko 25 kilometrów powstało ok. 70 budowli różnego przeznaczenia [1]. Jednym z ważniejszych odcinków z punktu widzenia taktyki był odcinek Stare Osieczno (niem. Hochzeit), sygnatura w obiektach Ho. Ciężar obrony odcinka był skupiony na przeprawie mostowej nad Drawą w Starym Osiecznie, przez który biegła Reichstrasse 1, jedna z dwóch głównych arterii drogowych w obrębie Pozycji Pomorskiej.
Poniższe opracowanie skupia się na jednym z obiektów odcinaka Stare Osieczno, oznaczonym prawdopodobnie sygnaturą Ho. 22.

Obiekt oznaczony sygnaturą H0. 22 wybudowany, podobnie jak pozostałe obiekty na tym odcinku w 1934 roku, to M.G. Schartenstand mit offenem Beobachter, czyli schron dla obserwatora artylerii z izbą pogotowia i otwartym stanowiskiem obserwacyjnym. Zadania obiektu, jak również położenie należy zestawić z pozostałymi schronami w najbliższej okolicy, ten temat zostanie poruszony w osobnym opracowaniu.

Rzut obiektu

Czytaj dalej „Schron bojowy z otwartym stanowiskiem obserwacyjnym”