Stary cmentarz ewangelicki w Rąpinie

Stary cmentarz ewangelicki w Rąpinie (Eschbruch) powstał na przełomie XIX i XX wieku, dokładna data nie jest znana, zdecydowana większość nagrobków jest zniszczona i nieczytelna. Z dużym prawdopodobieństwem powstanie cmentarza można datować na lata 1898 – 1903, kiedy to wzniesiono neogotycki kościół na potrzeby przybyłych do Rąpina protestantów.

Edycja
Nowe źródła („Die Holzkirchen und Holztürme der Preussischen Ostprovinzen. Schlesien – Posen – Ostpreussen – Westpreussen – Branderburg und Pommern”, Ludwig Burgemeister, Berlin 1905), do których dotarłem z pomocą czytelnika  datują powstanie pierwszego kościoła na 1749 rok, co oznacza, że datę powstania cmentarza należy przesunąć wstecz o prawie 150 lat! Kościół widoczny na karcie pocztowej z 1903 roku zamieszczonej poniżej, opisany jako Alte Kirche to właśnie pierwszy kościół wybudowany w Rąpinie w 1749 a przebudowany do postaci widocznej na karcie pocztowej w 1790 roku.

Podobnie jak położony nieopodal cmentarz w Grotowie, ten również niszczeje zapomniany.

Fragment mapy z 1940 roku z oznaczonym czerwonym okręgiem położeniem cmentarza w Rąpinie. Źródło: AMZP
Fragment mapy z 1940 roku z oznaczonym czerwonym okręgiem położeniem cmentarza w Rąpinie. Źródło: AMZP
Kartka pocztowa z 1903 roku przedstawiająca kościół, szkołę i dom rodziny Courtois w Rąpinie.
Kartka pocztowa z 1903 roku przedstawiająca kościół, szkołę i dom rodziny Courtois w Rąpinie. Źródło: Fotopolska
Szkic starego kościoła w Rąpinie, rycina pochodzi z "Die Holzkirchen und Holztürme der Preussischen Ostprovinzen. Schlesien - Posen - Ostpreussen - Westpreussen - Branderburg und Pommern", Ludwig Burgemeister, Berlin 1905
Szkic starego kościoła w Rąpinie, rycina pochodzi z „Die Holzkirchen und Holztürme der Preussischen Ostprovinzen. Schlesien – Posen – Ostpreussen – Westpreussen – Branderburg und Pommern”, Ludwig Burgemeister, Berlin 1905