Szkic starego kościoła w Rąpinie, rycina pochodzi z Die Holzkirchen und Holztürme der Preussischen Ostprovinzen. Schlesien – Posen – Ostpreussen – Westpreussen – Branderburg und Pommern, Ludwig Burgemeister, Berlin 1905

Szkic starego kościoła w Rąpinie, rycina pochodzi z Die Holzkirchen und Holztürme der Preussischen Ostprovinzen. Schlesien - Posen - Ostpreussen - Westpreussen - Branderburg und Pommern, Ludwig Burgemeister, Berlin 1905

Szkic starego kościoła w Rąpinie, rycina pochodzi z Die Holzkirchen und Holztürme der Preussischen Ostprovinzen. Schlesien – Posen – Ostpreussen – Westpreussen – Branderburg und Pommern, Ludwig Burgemeister, Berlin 1905

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *