Oderstellung, Unterstand 710, 703

Na Pozycji Odry (Oderstellung) rozbudowywanej od 1928 roku w pierwszej kolejności powstawały schrony bojowe w najbardziej strategicznych miejscach, to znaczy w bezpośrednim sąsiedztwie przepraw mostowych i promowych przez Odrę. Zakładano, że schrony bierne przeznaczone dla wojsk polowych oraz amunicji miały zostać wzniesione dopiero w trakcie mobilizacji na zapolu w odległości minimum 500 metrów od głównej linii.

Właściwe schrony bierne gwarantujące odpowiednią ochronę i komfort powstały w rejonie Cigacic w latach 1934/35. Właśnie tego typu obiekty chciałbym przybliżyć w tym wpisie. Unterstand 710 wybudowany został na pozycji ryglowej, łączącej południkowo pozycję główną z pozycją tyłową w rejonie Cigacic (Tschicherzig), z kolei Unterstand 703 to schron bierny wybudowany na pozycji głównej opartej bezpośrednio o brzeg rzeki. Oba schrony wykonano według tego samego projektu.

Oderstellung, Unterstand 710, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl
Oderstellung, Unterstand 710, rzut obiektu, rysunek Krzysztof Motyl, Pozycja Odry Rejon Cigacic, Międzyrzecz 2007 [1]
Czytaj dalej Oderstellung, Unterstand 710, 703

Oderstellung, Stand 771

Obiekt numer 771 (Stand 771) to niewielkie stanowisko z pojedyńczą izbą bojową za płytą stalową 7P7 i kopułą dla obserwatora piechoty 9P7 (Kleinstglocke für Infanterie Beobachtung). Obiekt typu B1-3, schron bojowy dla km z kopułą obserwacyjną i izbą pogotowia (MG-Schartenstand mit Kleinglocke) wybudowano w linii wału przeciwpowodziowego Odry. Stand 771 położony jest w odległości około 300 metrów od wcześniej opisywanego obiektu numer 770, na mapce poniżej przedstawiono położenie obu schronów i przybliżone sektory ostrzału, wyraźnie widać wzajemne powiązanie. Załogę schronu stanowiło 7 osób. Ze względu na niewielkie pomieszczenie wydzielone z izby pogotowia przyjmuje się, że jest to schron dowodzenia odcinka Czerwieńsk (Rothenburg).

Oderstellung, schrony 770 i 771, na mapie zaznaczone są przybliżone sektory i zasięg ostrzału, wyraźnie widoczne wzajemne powiązanie
Oderstellung, schrony 770 i 771, na mapie zaznaczone są przybliżone sektory i zasięg ostrzału, wyraźnie widoczne wzajemne powiązanie

Czytaj dalej Oderstellung, Stand 771

Oderstellung, Stand 770

Pierwsze fortyfikacje na Pozycji Odrzańskiej (Oderstellung) powstały w 1928 roku (pomijam tu żelbetowe schrony wybudowane w latach 1925-26 w rejonie Głogowa i Zaboru). Rozbudowa linii trwała z przerwami do 1939 roku. Pierwsze schrony z pierwszego etapu budowy to stosunkowo proste konstrukcje z niewielkimi izbami bojowymi, jedną lub dwiema w zależności od typu schronu, oraz śluzą gazoszczelną. Z czasem konstrukcje schronów ewoluowały w coraz bardziej skomplikowane formy, wyposażone w układy wentylacji, komunikacji i łączności, ogrzewania i odwodnienia.

Oderstellung, Stand 770, położenie i przyblizony sektor ostrzału
Oderstellung, Stand 770, położenie i przybliżony sektor ostrzału

Czytaj dalej Oderstellung, Stand 770

Festiwal 2016

Kolejny festiwal już za nami, jak zawsze było szybko i intensywnie, choć plan zakładał tylko jeden punkt, zejść na dół… Plan udało się zrealizować w 100%, więc śmiało można głosić sukces 🙂

Podobnie jak w minionych latach wyjazd miał charakter imprezowo – rekreacyjny, więc jak zawsze tylko kilka zdjęć, bez żadnych nudnych schematów i trudnego nazewnictwa 😉

Stary cmentarz ewangelicki w Rąpinie

Stary cmentarz ewangelicki w Rąpinie (Eschbruch) powstał na przełomie XIX i XX wieku, dokładna data nie jest znana, zdecydowana większość nagrobków jest zniszczona i nieczytelna. Z dużym prawdopodobieństwem powstanie cmentarza można datować na lata 1898 – 1903, kiedy to wzniesiono neogotycki kościół na potrzeby przybyłych do Rąpina protestantów.

Edycja
Nowe źródła („Die Holzkirchen und Holztürme der Preussischen Ostprovinzen. Schlesien – Posen – Ostpreussen – Westpreussen – Branderburg und Pommern”, Ludwig Burgemeister, Berlin 1905), do których dotarłem z pomocą czytelnika  datują powstanie pierwszego kościoła na 1749 rok, co oznacza, że datę powstania cmentarza należy przesunąć wstecz o prawie 150 lat! Kościół widoczny na karcie pocztowej z 1903 roku zamieszczonej poniżej, opisany jako Alte Kirche to właśnie pierwszy kościół wybudowany w Rąpinie w 1749 a przebudowany do postaci widocznej na karcie pocztowej w 1790 roku.

Podobnie jak położony nieopodal cmentarz w Grotowie, ten również niszczeje zapomniany.

Fragment mapy z 1940 roku z oznaczonym czerwonym okręgiem położeniem cmentarza w Rąpinie. Źródło: AMZP
Fragment mapy z 1940 roku z oznaczonym czerwonym okręgiem położeniem cmentarza w Rąpinie. Źródło: AMZP
Kartka pocztowa z 1903 roku przedstawiająca kościół, szkołę i dom rodziny Courtois w Rąpinie.
Kartka pocztowa z 1903 roku przedstawiająca kościół, szkołę i dom rodziny Courtois w Rąpinie. Źródło: Fotopolska
Szkic starego kościoła w Rąpinie, rycina pochodzi z "Die Holzkirchen und Holztürme der Preussischen Ostprovinzen. Schlesien - Posen - Ostpreussen - Westpreussen - Branderburg und Pommern", Ludwig Burgemeister, Berlin 1905
Szkic starego kościoła w Rąpinie, rycina pochodzi z „Die Holzkirchen und Holztürme der Preussischen Ostprovinzen. Schlesien – Posen – Ostpreussen – Westpreussen – Branderburg und Pommern”, Ludwig Burgemeister, Berlin 1905